הגברה הייברידית

הגברה טרנזיסטורית – Integrated

הגברת מנורות – Integrated

מגברי כח – Power/Mono

  קדם מגבר – Pre Amp

 פונוסטיי'ג – Phono Stage