תיאור מוצר

מוצעים מטרייד רמקולים כחדשים מבית Morel דגם: Octave 6,Limited בצבע לבן פיאנו כמופיע בתמונה.
וופר 9 אינ'ץ להענקת תחום תחתון (בס) עמוק.
יחhדת מידרנ'ג 6 אינ'ץ וטוויטר משובח.
הרמקולים בני כחצי שנה בלבד. (חדשים דנדשים).