מוצע מטרייד כבל רמקול Chord
דגם: EPIC REFERENCE באורך 2 מטר לכל צד.
סופיות בננה.

שמור כחדש ומגיע באריזה מקורית.